تبلیغات
ما تکخال سمپادیم شک داری ببین!!! - جنونی کو؟
زندگی بر پایه ی هیچ است.

جنونی کو؟

چهارشنبه 19 مرداد 1390 03:55 ب.ظ

نویسنده : Alice
شب از شب های بی پایان
میان باغ های پر گل و ریحان
 صدای شعر شبگردان
کجا رفتند مجنون ها
مگر فرهاد ها از یاد شیرین ها فراموشند؟
و این فریاد ها در کوچه های باغ
                           در شب های خردادی
                                                      -چه فریادی
صدای شعر شبگردان
میان باغ های پر گل و ریحان
چه گل هایی
               که در مرداد
                  با هر باد
ز روی شاخه های شاد می افتاد!
کجا رفتند آن فرهاد ها
                        فریاد
چه شیرین بود آن شب های شور انگیز
شراب و
          شعر و
                    بی هوشی!
فراموشی!
و آن شب های بیداری و بی خوابی و هشیاری
و آن آواز ها،
آن راز های ناگشوده
                            در شب تاری
چه مجنون ها،جنون هایی که دیگر نیست
دریغ از آن همه شب های سرمستی
و این شب ها!
که دیگر هیچ کس را شور در سر نیست

کجا آن سوز ها،
                 آن ساز ها
آن دلنوار آواز ها رفتند؟
کجا رفتند آن فریاد ها
                     فریاد!
و آن فرهاد ها،از یاد ها آیا فراموشند؟
و مجنون های صحرا گرد خاموشند؟

و ما از یاد ها؟
              فریاد!
و ما در حسرت فریاد از این بیداد ها،
                                        ای داد
                                        ای فریاد!...
                                                                        حمید مصدقدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -کد جمله تصادفی